Etikettpersonligt-om-oss-själva
Läst 14250 ggr
GitteL
2008-07-10, 21:11

Medberoende

"Medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet utan anpassar sig till den."

Tommy Hellsten

Om du har vuxit upp i en dysfunktionell familj är tillvaron ofta rörig och osäker dvs icke närvarande föräldrar som inte såg eller lyssnade på oss med hela sitt jag. Kan vara mentalt, känslomässigt eller fysiskt frånvarande.

Så det behöver inte bara vara alkohol eller droger inblandat utan det kan vara just andra orsaker till detta beteende. Vi utvecklar överlevnadsstrategier för att klara av att hantera vardagen - ett så kallat medberoende:

  • Vi har låg självaktning, vilket gör att vi dömer oss själva och andra hårt. Vi döljer eller kompenserar detta genom att vara perfekta.
  • Vi får ständiga skam och skuldkänslor när vi tänker på oss själva i första hand i stället för på någon annan. Ex att säga Nej eller när vi vill uttrycka vad vi vill.
  • Vi känner oss ensamma och obekväma tillsammans med andra människor, speciellt dominanta/auktoritära personer. För att skydda oss försöker vi vara alla andra till lags genom att säga och göra saker vi tror andra förväntar sig av oss för att undvika konflikter. Eller så skapar vi ständiga konflikter i våra relationer.
  • Vi upplever all kritik som personlig kritik och därför upplever vi kritik som något mycket hotfullt.
  • Vi är väldigt osjälvständiga och rädda för att bli avvisade och följden blir att vi är beredda att göra vad som helst för att hålla ihop en relation eller så har vi svårt för att släppa någon nära.
  • Vi väljer ständigt att ingå relationer med människor som är känslomässigt onåbara.
  • Vi har ett starkt kontrollbehov, därav är vi osmidiga och saknar spontanitet.
  • Vi har svårt att fullfölja projekt.
  • Vi förväxlar kärlek med medlidande och är benägna att "älska" människor som vi kan tycka synd om och rädda.
  • Vi söker ständigt bekräftelse och söker allt utanför oss och blir som en flaska med bottenlöst hål. Dvs vi känner oss aldrig accepterade för den vi är och istället tror vi att vi blir accepterade när vi presterar. Vi skall alltid vara den duktiga flickan eller pojken och känner att vi duger enbart när vi gör saker. Vi känner oss aldrig rikigt nöjda inifrån och ut.

Följden av detta medberoende-beteende blir att vi ofta antingen själva blir missbrukare, gifter oss med en eller ännu värre båda delarna. Vi kommer att söka efter personer som kan uppfylla vårt behov av att bli svikna och det leder till en ond cirkel.

För att bli frisk behöver vi förstå vad som hände med oss när vi var små. När vi börjar arbeta med att läka oss själva, inser vi att vi duger precis som vi är och att det inte är fel på oss.

Missbruk kopplas ofta till alkohol eller droger men det är inte allt. Det handlar mer om en flykt ifrån våra känslor och vi tar något som tröst. Se nedan #3.

Nu till frågan: Känner du igen dig i detta?

Vill du ta dig ur detta så finns det många sätt. Ett av dem är att gå min Distanskurs om det känns svårt att mötas i grupp i verkliga livet. Gruppen är en guldgruva.

Gitte - värd för personligutveckling

Hemsida: www.laserowcoach.se

Upp till toppen