2013-03-05 13:46 #0 av: GitteL

Många kvinnor dras hela tiden in i olyckliga förhållanden med män. Sedan kämpar de för att få dessa dödsdömda förhållanden att fungera – genom att älska mannen ännu mer eller rädda dem. Det kan vara så att mannen har ett beroende av något slag som alkohol, droger, träning, arbete eller annan sorts prestation och har mycket lite tid över till en relation. Man kommer aldrig nära dem eftersom de är känslomässigt onåbara och dessa två dras till varandra som en magnet för att upptäcka våra sår från vår barndom som vi behöver läka.

Det kan vara så att kvinnor som älskar för mycket gör mannen till sitt projekt och blir beroende av honom. 

Detta kallar jag då för att mannen har blivit kvinnans drog.

De som växer upp i dysfunktionella familjer vill återspegla det som hon ej fick i sin barndom av sin pappa som kanske var frånvarande fysiskt o känslomässigt.

Vissa kvinnor håller sig kvar tvångsmässigt hos en man som ej vill och söker sig till dessa omedvetet.

Detta kan även vara män som älskar för mycket där de ej fått deras känslomässiga behov tillgodosedda för Mamman kanske var så självupptagen att hon ej hade tid att se efter barnens behov. 

Det kan låta så här: 

Var är du starka kvinna som kan ge mig trygghet?

Var är du osäkra man som jag kan ta hand om och rädda?

Båda vill känna sig behövda och älskade men det är endast vi själva som kan ge oss detta genom ett inre arbete där vi själva blir hela för att sedan dra till oss liknande män/kvinnor utan att fixa till dem.


Är det någon av er som känner igen detta?

Du kan även gå in här och läsa mer om detta. http://laserowcoach.se/kvinnor-och-man-som-alskar-for-mycket/