2011-06-30 07:58 #0 av: rore

Tro  har att göra med förmågan att vilja ge och ta emot kärlek.

När jag skriver att det har med tro att göra, så menar jag:

 Att komma till tro på sig själv och sin egna förmåga som individ. 

Det har absolut ingenting att göra med vad andra människor tror, tycker tänker, eller känner.

Att komma till tro handlar om att våga och vilja möta sig själv, sina egna tankar, känslor och värderingar. Att ta reda på var vi själva står i både den yttre och inre verklighetet som vi lever i.

Det finns ingen fakta baserad tro.

 Därför krävs det också Mod för att våga lita till sina egna känslor och för att följa dem.

För att våga tro behöver vi möta oss själva och våra värderingar.

Kanske bör vi ställa oss frågor som tex:

Är värderingen jag har min egen?

Eller är de automatiska, självklara för att de bakats in i personligheten under mina barn och ungdomsår och aldrig blivit ifrågasatta av mig??

Rör jag mig i en osynlig fyrkant, för att jag är rädd för vad andra människor ska tycka eller tro om mig? om jag sticker ut.

När/om vi tittar närmare på dessa frågor, så kommer vi att upptäcka att livets flöde expanderar och medvetenheten ökar i takt med vår tillväxt i oss själva.

Allting kommer inte på en gång. När vår vilja till utforskning sätter igång inom oss, så sker förändringen gradvis.

Därför tror jag att den mänskliga förmågan till sanning också är föränderlig och absolut inte huggen i sten.

Livet är Magiskt när jag vågar tro det!