Konflikter!

Skuggan - del 1

2008-02-25 08:33 #0 av: Perla

Skuggan är själva kärnan i den andliga impulsen där vi söker efter balans mellan ljus och mörker.

Skuggan
Inom Jungiansk psykologi brukar den omedvetna delen av jaget (egot) kallas för skuggan. För att uttrycka det enkelt kan man säga att Skuggan är sammansatt av de mindre acceptabla dragen i personligheten, de drag vi inte kan erkänna för oss själva att vi har.

 

Projektioner
Det som är omedvetet i oss själva projicerar vi oundvikligen på människor i omgivningen (som därmed fungerar som en spegel tillbaka på oss). Vi projicerar både våra positiva och negativa drag på omgivningen men det som ständigt utgör ett gissel för hela mänskligheten är skuggprojektionerna. Våra omedvetna, mindre acceptabla drag.

När skuggan projiceras på människor i omgivningen innebär det att man förlägger sin egen mörka sida hos andra. Eftersom en omogen individ är omedveten om sin egen skugga så förblir skuggan projicerad på omgivningen. Det är därför som man inom Jungiansk psykologi pekar på nödvändigheten av att medvetandegöra sin skugga. Det som man blir medveten om finns ju inte längre i den omedvetna sfären och blir därmed inte projicerad på andra människor.

(Skuggan är inget nytt påfund. Även i Bibeln Matt 7:3. åsyftar Jesus på skuggan när han säger: "Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?")

 

Den kollektiva skuggan
En allvarlig form av skuggprojektion är när ett helt folks skugga projiceras på ett annat folk. Ett tydligt exempel på hur detta kan ta sig uttryck är under Hitlertidens Tyskland då Judarna ansågs bära skulden för allt elände som skedde i Tyskland; att landet förlorade första världkriget, att arbetslösheten var så hög, etc, etc. I själva verket var det folkets egen svaga sida, det kollektiva mindervärdighetskomplexet, orsakat av händelser i landets historia, som var den verkliga orsaken till att landet befann sig i kris.

Om folket i ett land inte är kollektivt medvetet om sin egen historia måste den projiceras på ett annat folk. Genom att varje folk blir medvetet om sin särart, både de starka och de svaga sidorna kan man undvika rasism i framtiden. (Det kan tyckas gå emot den syn som förutsätter att alla folk i grund och botten är likadana men det ena utesluter inte det andra.)

Ett helt land, såväl som en enskild individ kan således projicera sin skugga, skapa en syndabock, till de negativa omständigheter som man befinner sig i.

Skuggprojektioner förekommer även på arbetsplatser, i familjer och andra gruppsammanslutningar där man utsett någon eller några till syndabockar.

Det är alltså viktigt att både individen och kollektivet medvetandegör sina respektive skuggor.

 


Bild från Aftonbladet

Av: Perla

Datum för publicering

  • 2008-02-25
Anmäl
2008-02-25 08:53 #1 av: FiaH

Tack för en intressant artikel Perla, ser ifram emot fortsättningen. Kram FiaSkrattande

Anmäl
2008-02-25 10:53 #2 av: GitteL

Ja du Perla, det är ju så mycket lättare att se mörkret hos andra än hos oss själva. Mycket bra artikel. Glad

Gitte - värd för personligutveckling

Hemsida: www.laserowcoach.se


Anmäl
2008-02-25 12:24 #3 av: [Mariann]

Jag är nog till viss del tvärt om, jag är "pinsamt" medveten om skuggan i mig... 

Anmäl
2008-02-25 14:43 #4 av: Perla

Mariann #3

Det låter inte som att du pratar om samma sak som jag tar upp i artikeln. En skuggsida är alltid det drag man själv är omedveten om att man har. När man blir medveten om en skuggsida så försvinner den och kommer inte tillbaka. (Liksom mörker viker undan för ljuset eller okunskap övergår till kunskap när man har lärt sig något nytt.)

Däremot kan man vara fullt medveten om vilka mindre trevliga drag som man tidigare omedvetet har varit styrd av och var det detta som du menade så är jag med dig.

Anmäl
2008-02-25 16:53 #5 av: Gahella

Det här är så bra att ni tar upp, enormt viktiga bitar så att vi mer medvetet kan hela oss själva. Därför är det så bra med ärliga diskussioner, att vi inte styrs av en massa föreställningar om hur det ska vara. Att våga vara självutlämnande, och veta att det finns stöd i, att få vara sig själv och inget annat.


Anmäl
2008-02-27 03:08 #6 av: Ijin

#3 Jag med.. men jag accepterar den, min "grund" är inte så ond som jag trott.. den är.. överlevnads inriktad..

Anmäl
2008-02-27 10:52 #7 av: [Mariann]

Precis!!! Den är ett överlevnads jag!

Anmäl
2008-02-27 12:06 #8 av: Perla

#6 och #7

Skuggan är inte ett överlevnads jag. Att försöka få skuggan till något gott är egots ursäkt för att få slippa ta itu med det som är besvärligt. :)

Men..det är också viktigt att inte fösa undan skuggan utan se skuggan som den del av jaget som den representerar utan att göra om den till något som blir mer hanterbart är att lura sig själv. Det är bara när man accepterar skuggan som den är, att den finns där utan att man behöver agera efter eller mot den, som den förlorar sin negativa makt.

Anmäl
2008-02-27 12:44 #9 av: [Mariann]

Den (egot) har faktiskt gjort att vi har överlevt här nere på Jorden. Hade vi kommit hit "rena" och förblivit "rena"hade vi aldrig klarat att bygga upp en stark och handlingskraftig personlighet. Det är den uppgift egot har och har haft.

 

Anmäl
2008-02-27 13:05 #10 av: Gronstedt

#8: Du skriver att man ska se skuggan och acceptera den, men var inte skuggan alltid något man inte var medveten om? Menar du att man ska acceptera att den finns, fastän man inte vet hur den ser ut?

Anmäl
2008-02-27 14:00 #11 av: Perla

#10

Skuggan är alltid de drag hos oss själva som vi inte vill se men ändå omedvetet styrs utav. I och med att du tar reda på hur just din skugga (dina skuggor) ser ut och fungerar har du möjlighet att acceptera den (dem). De drag som du känner till hos dig själv, tillhör inte det omedvetna och är alltså inte skugga längre.

Anmäl
2008-02-27 14:04 #12 av: Gronstedt

#11: Då är jag med! Lys på skuggorna så försvinner de, typ? Och kanske man också ser att det inte dolde sig något alltför hemskt i mörkret Flört.

Anmäl
2008-02-27 14:22 #13 av: Perla

#12

En hemsk sida är alltid hemsk och förändras inte av att man accepterar att man har den. Det är skuggans negativa inflytande över individen som försvinner.

Anmäl
2008-02-27 21:09 #14 av: Ijin

Men jag har bara ett dålig drag istortsätt.. och det är det att jag är aggresiv, men det kommer jag inte ta bort, eller ens jobba på.. jag är den jag är, jag accepterar alla sidor av mig själv, men sen är frågan om man vill använda alla?

Anmäl
2008-02-28 06:33 #15 av: Perla

#14

Just det. Aggression är bara en känsla och är i sig själv inte farlig. Det är hur vi hanterar och agerar på den aggression vi känner som kan ställa till problem för både oss själva och andra människor (oftast närstsående).

Anmäl
2008-02-28 19:26 #16 av: Ijin

#15 Mja, men samtidigt är det skönt att ha en så intensivt stark känsla.. jag har kontroll över den, men det var jobbigt i yngre åren<.<

Anmäl
2008-04-08 13:46 #17 av: GitteL

*putt*

Gitte - värd för personligutveckling

Hemsida: www.laserowcoach.se


Anmäl
2008-10-17 23:58 #18 av: Howliten

Alltså, jag begriper men begriper ändå inte...

Hur ska jag gå till väga här rent praktiskt, är det en bra sak att kanske sätta sig ner i lugn och ro och fundera på vad man inte är så himla bra på? Tex jag är inte så effektiv som jag skulle vilja vara eller jag är lite för mesig (var inte det en gång i tiden, tvärtom rätt  mycket åt andra hållet, sen bara svängde det, fick mig en ganska kraftig törn tror jag).

Hur ska jag praktiskt hitta mina skuggor?

Ibland känns det som om jag inte känner mig alls.

Anmäl
2008-10-18 08:49 #19 av: ikna

#18 Det kan vara svårt att hitta sina egna skuggor hos oss själva, däremot är det lättare att se dem hos andra. De sidor hos oss själva, som är skuggor, vill vi oftast inte veta av att vi har. Men vi projicerar dem gärna på andra i vår omgivning, d v s vi ser egenskaper hos andra, som vi inte gillar. Om du t.ex. tycker illa om en person, eller irriterar dig på denne, då kan det vara din skugga!

Anmäl
2008-10-18 10:14 #20 av: Howliten

#19 Så om jag har någon i min omgivning som jag inte litar på av olika orsaker så är jag själv inte att lita på? Om jag inte gillar storgrabbens omogna syn på vissa saker så är jag själv omogen? Är det ungefär så du menar? Glad

Anmäl
2008-10-18 10:21 #21 av: ikna

#20 Om det är någon som du inte litar på...det finns kanske en egenskap/sida hos dig som är oärlig? Det behöver för den skull inte vara exakt likadant, men i något avseende kanske du är oärlig.

Storgrabbens omogna syn på vissa saker, kan vara en projektion. I något avseende har du kanske själv en omogen syn på någonting?

Anmäl
2008-10-18 13:43 #22 av: Howliten

Så allt man inte gillar hos andra finns hos en själv, då är vi alla ganska otrevliga personer. Är det då samma med postiva egenskaper?

Anmäl
2008-10-18 14:25 #23 av: Howliten

#21 Funderat lite på det du skrev.

Hade lite svårt att ta till mig att de saker hon gjorde och att de egenskaper hon visade är sådana jag själv har. Jag har analyserat det som hände. Det var för ett år sedan. Och jag kan inte hålla med om att de är samma. Därför blev jag glad att du skrev att det inte behöver vara exakt likadant. Då stämmer det lite bättre.

Ja, jag var oärlig. Jag lät det pågå under en längre tid. Istället för att ta tag i det så svalde jag. Valde till sist att backa ur den vänskapen. Jag har inte riktigt kommit så långt att jag helt och fullt har förlåtit mig själv för att jag var så mesig och inte satte tydliga gränser. Jag har blivit tuffare, både mot henne (jag träffar henne då och då för barnen gå i samma skola) och andra i min omgivning, men det knyter sig fortfarande mer eller mindre om det blir konflikter. Jag som en gång inte backade vare sig diskussioner eller annat har helt plötsligt (nej smygande under flera år) blivit tyst och en mes. Det gillar jag inte.

Och jag vet inte om jag gillar tanken på att allt som händer är mitt eget fel. Alla har ett ansvar. Att lägga ansvaret på den som först tänker efter gör att den som inte tänker efter inte behöver ta något ansvar. Den personen kan fortsätta gå på. Jag vet inte... jag kanske har fattat helt fel. Nu är jag bara förvirrad. Tyckte jag hade klarhet i det innan. Jag får låte det vila lite och ta nya tag igen sen.

Anmäl
2008-10-18 16:19 #24 av: ikna

#22 Ja det är samma med positiva egenskaper.

#23 Allt som händer är INTE ditt fel! Alla har ett ansvar! MEN det finns INGEN som kan LÄGGA ansvaret PÅ dig, det är snarare så att DU TAR på dig ansvaret. Förstår du hur jag menar? Obestämd

Det handlar ofta om att kunna se vems angelägenhet det handlar om. Om någon är oärlig, då är det dennes angelägenhet. Hur du tar detta med personens oärlighet, är din angelägenhet. Om du då i stället tar det som din angelägenhet, då finns det "ingen hemma" hos dig/inom dig. Förklarar jag knasigt, eller? Obestämd

Anmäl
2008-10-18 16:56 #25 av: Howliten

#24 njaee... jag tror jag förstår, jag anklagar mig själv ganska ofta när det händer saker, ibland förstår jag att jag gör det lite för ofta.

Att hon betedde sig dumt och taskigt är hennes ansvar och mitt är att jag var oärlig och inte så ifrån utan accepterade... är det så du menar?

Din sista mening "Om du då i stället tar det som din angelägenhet, då finns det "ingen hemma" hos dig/inom dig." den hänger jag inte med på, jag kanske är lite trög idag Glad

Jag är glad att du tar dig tid.

Anmäl
2008-10-18 17:36 #26 av: ikna

Ja, det är så jag menar med ansvar.

Det här med vems angelägenhet det handlar om, är svårare att förklara...eller så är det jag som har svårt med föklaringar. Låt mig ta ett exempel:

Min mor är sjuklig och behöver ganska mycket hjälp. Jag hjälper henne flera gånger i veckan, medan min syster sällan ställer upp med hjälp. Om jag då tycker att hon borde hjälpa till, så är jag i hennes angelägenhet. För det är ju hennes sak att hon hjälper till sällan. Jag känner mig drabbad av att hon inte hjälper till oftare, eftersom jag då känner mig tvungen att "göra det hon skulle ha gjort". Detta är min angelägenhet! Om jag då, som jag ofta har gjort, ofta har detta i mina tankar om hur syrran borde göra, har jag gjort det till min angelägenhet och då är ingen hemma inom mig. Det enda jag behöver ta ansvar för, är mig själv och det jag gör!

Blev det lättare nu? Obestämd

Anmäl
2008-10-18 18:08 #27 av: Howliten

Ja, jag tror det. Jo, det som åligger mig tar jag ansvar för och det som åligger dig tar du ansvar för.

Gör du inte det du ska så är det ditt ansvar du inte sköter. Gör jag inte det jag ska tar jag inte mitt ansvar.

Men om då någon MÅSTE göra din bit (som du inte görFlört) och det faller då på mig att göra så är det mitt ansvar att ta beslut om jag ska göra din bit eller inte. Gör jag det då så ska jag inte vara arg på dig, jag har ju tagit beslutet att göra din bit. Fast här blir det svårt att inte bli irriterad, tror jag. För gör jag inte din bit kommer mamma i kläm. Ja det är svårt att inte bli sur Glad.

Anmäl
2008-10-18 18:39 #28 av: ikna

Om mamma kommer i kläm, är hennes angelägenhet. Flört

Jag kan rekommendera en bok: Älska livet som det är av Byron Katie. I boken lär hon ut The Work och det är en mycket bra metod att komma tillrätta med mycket.

Men jag undrar om vi inte har kommit lite långt ifrån ämnet nu? Rubriken på tråden är ju Skuggan!

När jag tänker något negativt om någon, så tänker jag numera att det är min skugga och då kan jag ta hand om den i stället för att irritera mig på andra!

Anmäl
2008-10-18 18:47 #29 av: Howliten

Har läst Byron Katies bok, den var mycket klok. Tyvärr har jag inte satt igång thework-arbetet. Men den ligger där och en dag så... kanske dags nu.

Nästa gång jag får de där negativa tankarna ska jag följa ditt råd. Förhoppningsvis är mina ögon öppna då och inte slutna för att de inte vill se.Flört

Anmäl
2008-10-18 18:51 #30 av: ikna

Lycka till! Glad

Anmäl
2010-03-21 12:23 #31 av: GitteL

Puttar upp för de som är intresserade av hur vi projicerar, dvs irritationer, störningar, ilska som vi ser hos andra.. Glad

Gitte - värd för personligutveckling

Hemsida: www.laserowcoach.se


Anmäl
2010-03-21 12:43 #32 av: [Vintersaga]

Bra att du puttade tråden Gitte - det behöver vi alla bli påminda om, att vi projicerar det vi inte ser hos oss själva... :-)

Just nu håller jag på och jobbar med detta - läser boken "Krama din skugga", av Debbie Ford. Det är väldigt inspirerande läsning... Glad

"Det jag fokuserar på växer i styrka!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.